สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
ฝึกอบรม DHHU
สำนักควบคุมป้องกัน แลัะบำบัดโรคสัตว์ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มศักยภาพการพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านโคนม รุ่นที่2" ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิการยน - 4 ธันวาคม 2557 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท โดยโครงการนี้ได้จัดทำเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดการผลผลิตและดูแลสุขภาพระดับฝูงในฟาร์มโคนม ให้กับนายสัตวแพทย์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยพัฒนาสุขภาพ และผลผลิตโคนม(DHHU) และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบ้ติงานในพื้นที่เลี้ยงโคนม
[ วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13:55:46 น. ]   
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)