สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
วันที่ 13 พฤจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นำโดย นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยเเละโรคเฮโมรายิกเซพทิซีเมีย ปีงบประมาณ 2563 (Kick off) ณ สหกรณ์โคนมบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เเก่เกษตรกร ส่งมอบวัคซีนโรคปากเเละเท้าเปื่อย เเละโรคเฮโมรายิกเซพทิซีเมีย พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อเริ่มรณรงค์โดยพร้อมเพียงกัน
[ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เวลา 11:33:30 น. ]   
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)