สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
มาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อลดอุบัติการในช่วงนี้
     อ่านต่อ...
มาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย
     อ่านต่อ...
เตือนภัยโรคคอบวม (โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย)
     (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557) ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย 1. ม.8 บ้านคอนแดง ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ. สกลนคร 2. ม.12 บ้านหนองแคน ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อ่านต่อ...
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)