สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
กรมปศุสัตว์ รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบ 2/2563
     อ่านต่อ...
ปศุสัตว์จังหวัดสระเเก้ว kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
     อ่านต่อ...
ปศุสัตว์จังหวัดเลย kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
     อ่านต่อ...
ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
     อ่านต่อ...
ปศุสัตว์จังหวัดตราด kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
     อ่านต่อ...
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
     อ่านต่อ...
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
     อ่านต่อ...
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
     อ่านต่อ...
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
     อ่านต่อ...
ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
     อ่านต่อ...
1234
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)