สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
ปี : ชนิดสัตว์ :
เขตปศุสัตว์ : จังหวัด : อำเภอ :
ชื่อโรคระบาดจำนวนจุดเกิดโรคระบาด
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กาฬโรคเป็ด (Duck plague , Duck virus enteritis) 1-----------
บาดทะยัก ------------
ไม่พบโรคที่สงสัย ------------
โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ------------
โรคคอบวม (Haemorrhagic Septicemia) 1-1---------
โรคซี เอ อี (CAE) ------------
โรคเซอร์โคไวรัสในสุกร (PCVD) ------------
โรคติดเชื้ออีโคไล (E.coli) ------------
โรคทูเบอร์คูโลซิส (Tuberculosis) ------------
โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) 1-----------
โรคแบล็กเลก หรือโรคไข้ขาดำ (blackleg) --1---------
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) --11--------
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) Type A ------------
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) Type O 2-----------
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค ------------
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ไม่ทราบ Type ------------
โรคปากอักเสบพุพอง (contagious ecthyma) ------------
โรคพยาธิเม็ดเลือด (Blood parasite) -1----------
โรคพี พี อาร์ (PPR) ------------
โรคพี อาร์ อาร์ เอส (PRRS) ---1--------
โรคพี อาร์ อาร์ เอส (PRRS) และโรคอหิวาต์สุกร (Classical swine Fever) ------------
โรคพี อี ดี (PED) ------------
โรคมงคล่อเทียม (Melioidosis) ------------
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค (enzootic bovine leukosis) ------------
โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) 114---------
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (EIA) -2----------
โรคสเตร็ปโตคอคโคซิส (Streptococcosis) ------------
โรคอหิวาต์สุกร (Classical Swine Fever) ------------
โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African Swine Fever) -21---------
สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ 464---------
สารเคมี ------------
สารพิษกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท/ออร์การโนฟอสเฟต ------------
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)