สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
ปี : ชนิดสัตว์ :
เขตปศุสัตว์ : จังหวัด : อำเภอ :
ชื่อโรคระบาดจำนวนจุดเกิดโรคระบาด
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บาดทะยัก -1---1------
ไม่พบโรคที่สงสัย ------------
โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ------------
โรคคอบวม (Haemorrhagic Septicemia) 3-2---------
โรคซี เอ อี (CAE) ------1-----
โรคเซอร์โคไวรัสในสุกร (PCVD) ---1-1------
โรคติดเชื้ออีโคไล (E.coli) ------------
โรคทูเบอร์คูโลซิส (Tuberculosis) ------------
โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) 1-21-645----
โรคแบล็กเลก หรือโรคไข้ขาดำ (blackleg) -12---------
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ----1-------
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) Type A ------------
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) Type O 61----------
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค ------------
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ไม่ทราบ Type ------------
โรคปากอักเสบพุพอง (contagious ecthyma) ------------
โรคพยาธิเม็ดเลือด (Blood parasite) ------------
โรคพี พี อาร์ (PPR) ------------
โรคพี อาร์ อาร์ เอส (PRRS) ----2-112---
โรคพี อาร์ อาร์ เอส (PRRS) และโรคอหิวาต์สุกร (Classical swine Fever) ------------
โรคพี อี ดี (PED) ------------
โรคมงคล่อเทียม (Melioidosis) ---1--1-----
โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) 32652-3294---
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (EIA) -------1----
โรคสเตร็ปโตคอคโคซิส (Streptococcosis) ------------
โรคอหิวาต์สุกร (Classical Swine Fever) ------------
โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African Swine Fever) ------------
สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ -11554334---
สารพิษกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท/ออร์การโนฟอสเฟต ------------
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)