สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
ปศุสัตว์จังหวัดตราด kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์

วันที่? 15 พฤศจิกายน?2562?สำนักงาน?ปศุสัตว์?จังหวัด?ตราด ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตราดจัดกิจกรรม?รณรงค์?ฉีดวัคซีน?ป้องกัน?โรค?ปาก?และ?เท้า?เปื่อย?โรค?เฮ?โมรา?ยิก?เซ?พ?ติ?ซี?เมีย? และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงปีงบประมาณ? 2563?(Kick? off)? ณ? คอกเลี้ยงรวมกระบือ หมู่ 3ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด?โดยมี  เจ้าหน้าที่ทั้งระดับจังหวัดปศุสัตว์อำเภออาสาปศุสัตว์และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน


[ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562  เวลา 10:19:17 น. ]   
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)