สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
ปศุสัตว์จังหวัดเลย kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์

 18 พ.ย. 2562 สนง.ปศจ.เลยและสนง.ปศอ.เชียงคานร่วมกับกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อนาซ่าวดำเนินการจัดพิธีเปิดเริ่มรณรงค์(Kick Off) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซปติชิเมีย และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่เสี่ยง        ครั้งที่1/2563 ณ ตลาดนัดโค-กระบือบ.นาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคานโดยมีดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้ประธานกลุ่มธคก.ต.นาซ่าวได้บริจาคเงินจำนวน 11,800 บาทสมทบกองทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส        มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


[ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562  เวลา 10:22:15 น. ]   
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)