สำหรับเจ้าหน้าที่   รหัสผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
 
     
 
หน้าหลัก  :  รายงานประจำวัน  :  สถานการณ์โรคระบาด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์  :  เตือนภัยโรคระบาด  :  แจ้งโรคระบาดสัตว์  :  ติดต่อสอบถาม  
 
ปศุสัตว์จังหวัดสระเเก้ว kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยในสัตว์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Kick off) (pink flower)โดยกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร การส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและตัวแทนอาสาปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว (cherries)โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว(นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว(cherries)
[ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562  เวลา 10:24:50 น. ]   
 
   
     
   
       
  ระบบที่เกี่ยวข้อง ผังเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)
หน้าหลัก
รายงานประจำวัน
สถานการณ์โรคระบาด
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
รับแจ้งโรคระบาด
การเตือนภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม
(ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 4)
กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 4144-4145
โทรสาร : 0 2251 5700
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556)